CIC Certified BIM Coordinator Register

Name / Reg. No.

Surname Given Name Name (Chi) Company Email Reg. No. Start Date End Date Remarks
CHOW Chi Ho 鄒智浩 Architectural Services Department, HKSARG chowchp@archsd.gov.hk CCBC21296 23 / 12 / 2021 31 / 12 / 2023 --
NG Wai Kiu 吳慧嬌 -- alexdnwk@gmail.com CCBC22186 18 / 11 / 2022 31 / 12 / 2023 --
Man How Ting 文巧庭 -- -- CCBC22178 18 / 11 / 2022 31 / 12 / 2023 --
CHEUNG Ka Wai 張家偉 -- -- CCBC22066 19 / 04 / 2022 31 / 12 / 2023 --
CHO Hung Hill 卓鴻曉 WSP (Asia) Limited -- CCBC22044 19 / 04 / 2022 31 / 12 / 2023 --
TSANG Yu Hong 曾宇康 -- -- CCBC21221 25 / 11 / 2021 31 / 12 / 2023 --
WONG Tsz Yan 王紫欣 -- -- CCBC22014 19 / 01 / 2022 31 / 12 / 2023 --
Lai Tsz Wing 黎子頴 -- -- CCBC23013 17 / 01 / 2023 31 / 12 / 2023 --
Leung Ka Wai 梁家威 Wecon Ltd. -- CCBC23081 23 / 06 / 2023 31 / 12 / 2023 --
KAN SIU KWAN 簡兆君 -- -- CCBC22067 19 / 04 / 2022 31 / 12 / 2023 --
TSE Tsz Lok 謝子樂 -- -- CCBC22052 19 / 04 / 2022 31 / 12 / 2023 --
TSANG Shun Kit 曾淳傑 -- -- CCBC22040 19 / 04 / 2022 31 / 12 / 2023 --
LI Yuk Kwong 李育光 Mott MacDonald yk.li@mottmac.com CCBC21152 14 / 09 / 2021 31 / 12 / 2023 --
CHEN Chung Yin 陳仲彥 -- -- CCBC21313 23 / 12 / 2021 31 / 12 / 2023 --
WONG Kwok Kwan 黃國鈞 -- -- CCBC21037 15 / 04 / 2021 31 / 12 / 2023 --